logo

Petter Envall

Notes
2021
March
10
harvard

Källhänvisningar enligt Harvard-systemet

2021-03-10

Några exempel från https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/skriva-referenser/harvard-hanvisningar-i-text/

Källa med en författare

(Nilsson 2010, 40).

eller

Nilsson (2010, 40) redogör för …

Källa med två eller tre författare

(Fossum, Skantz och Katzeff 1997, 25-31).

eller

Fossum, Skantz och Katzeff (1997, 25-31) menar ...

Källa med fyra eller fler författare

Om det finns fyra eller fler författare till samma bok skriver du i den löpande texten bara det första namnet och et al. (latin et alia som betyder “och andra”).

(Johnson et al. 2001, 226).

eller

Johnson et al. (2001, 226) framför ...

Webbsidor

Uppge upphovsman, år webbsidan uppdaterades samt eventuellt sidnummer (sidnummer saknas oftast för webbsidor). Saknas personlig författare ange antingen organisationens, företagets eller myndighetens namn.

(Tillväxtverket 2019).

eller

Enligt Tillväxtverket (2019) minskar arbetslösheten ...

Källor som saknar namngiven författare

Om en källa saknar personlig författare anger du organisation, myndighet, företag eller motsvarande som författare i källhänvisningen. Om en tidskriftsartikel eller en tidningsartikel saknar författare skall du välja tidskriftens titel som hänvisning.

(Svenska Dagbladet 2015, 21).

Källor som saknar sidnummer

Vissa böcker, artiklar, rapporter och motsvarande kan sakna sidnummer. Ange då kapitel/rubrik samt stycke istället. För webbsidor, lagar, författningar, EU-rättsakter och liknande följ motsvarande exempel i denna guide.

I följande exempel hänvisas till 3 stycket i kapitlet ”Introduction” av Smiths bok utgiven 2018:

(Smith 2018, Introduction, stycke 3)