logo

Petter Envall

Notes
2021

October

CSS to go

2021-10-20

I recently published an [npm package] with some CSS in it. It is used for quickly styling a plain HT...

(
 • css
 • npm
 • web
)

Världens gång

2021-10-15

Havet välte, stormen ven, vågorna rullade asklikt grå. "En man är vräkt överbord, kapten!" Jaså. "Än...

(
 • dikt
 • Gustav
 • Fröding
)

August

Moved to Astro

2021-08-16

Taking a break from Next.js! This site is now built using Astro. [astro]: https://astro.build/ [next...

(
 • Astro
 • static
 • generator
 • web
)

June

Rengöring Använd skurborste och såpvatten Skrubba ordentligt och skölj noga - låt inget såpvatten to...

(
 • altan
 • trädäck
 • fix
 • fixa
 • olja
)

March

Moved to next.js

2021-03-03

Giving up on Gatsby! This site is now built using next.js. [gatsby]: https://www.gatsbyjs.org/ [next...

(
 • next.js
 • static
 • generator
)