Petter Envall

〈 Back

Ingress Info

Nov 22, 2017

Ingress utkämpas mellan två lag (factions): The Enlightenment (ENL) - gröna och The Resistance (RES) - blå. De gröna är onda.

Det sipprar in XM från en annan dimension! Portalerna är platser där det sker. Portalerna är typisk sett platser av någon kulturell, historisk, pedagogisk eller samhällelig signifikans.

Det gäller alltså att ta kontrollen över de portaler och den XM som numera finns på jorden, och huvudfrågan är huruvida man vill lägga bestämmandet om mänsklighetens öde och utveckling i händerna på de utomjordiska varelserna/whatever som kallas Shapers (ENL) eller ej (RES).

Exotic matter (XM)

Exotic Matter är den mystiska materia som sipprar in i vår värld genom portalerna. Denna mäktiga substans sägs möjliggöra förändringar av en massa saker, inklusive det mänskliga medvetandet och vår evolution. Tänka sig va!!

Det är kraften i XM som manifesterar sig i de flesta föremålen i Ingress (vapen, resonatorer etc.) och som skickliga ingenjörer (enligt backstoryn) lyckats tämja. Eftersom man behöver XM för snart sagt varje aktion i spelet kan man ibland behöva gå runt och "samla" (suga upp) XM från marken. Detta sker helt enkelt geom att man rör sig över det, ända tills man fyllt sin mätare. Det snabbaste sättet att återställa XM-tanken är att "äta" kuber (Power Cubes). Detta kan man göra genom att välja en kub och köra use på den -- eller helt enkelt recycla några kuber i en enda operation.
För övrigt kan man även få XM genom recycling av de flesta items, men det ger inte sä mycker XM per föremål. Se recycling av föremål.

En intressant sak med XM på marken är att det ibland kan indikera om någon agent nyligen varit på en viss plats. Detta genom att det ibland saknas XM där man vet att det normalt brukar förekomma. Om det saknas, så har ju någon agent varit där och sugit upp det.
Ett sätt att undvika att avslöja sin egen närvaro på detta sätt är att se till att ha XM-stapeln fylld. Då kommer ingen XM från marken att försvinna p.g.a. en själv i alla fall.

Portaler

En portal har åtta platser för resonatorer (ressar). Dessa platser kallas för oktanter. Det finns också fyra slots för modifierare (moddar).
Portaler får som ett resultat av hur de är byggda en level (1-8), och brukar kort och gott kallas P1-P8.
Målet för en faction är att äga så många portaler som möjligt, samt att länka ihop dem och dessutom skapa fält.

Erövra och bygga

För att ta över en portal åt sitt lag deployar man en resonator i någon av de åtta tomma oktanterna som en neutral (grå) portal har. Detta kallas "capture", och portalen kommer att ägas av den agent som deployade denna första resonator -- ända tills portalen blir grå igen, eller skiftar alignment till motståndarlaget.
Man vill ofta bygga portalerna så starka som möjligt -- dels för att förvåra fiendens övertagande, dels för att kunna skörda bättre förmål från dem (se hacka). Det betyder att man deployar resonatorer med så hög level som möjligt, och så bra försvarsmoddar som möjligt.

Det finns gränser för hur man kan besätta en portal med resonatorer och moddar. En enskild agent kan ej för en viss portal (samtidigt) ha deployat mer än:

 • 1 st. r8
 • 1 st. r7
 • 2 st. r6
 • 2 st. r5
 • 4 st. r4 - r2
 • 8 st. r1
 • 2 st. moddar

Man kan ej heller deploya resonatorer av högre level än sin egen Agent Access Level. Det är därför det är bra att bygga portaler tillsammans. Portalens level bestäms som (summan av alla dess resonatorers level / 8) -- avrundat nedåt (fast aldrig mindre än 1).

Därför går det normalt åt minst tre agenter (av level 8) för att bygga en P7: (8*3 + 7*3 + 6*2) / 8 = 7.125 och hela 8 st. för en åtråvärd P8: 8 * 8 / 8 = 8.

Hacka

Att "hacka" portaler innebär ingen aggressiv handling, utan bara att man försöker utvinna användbara föremål från dem. Detta görs genom att man klickar på dem och väljer knappen HACK PORTAL.
Portaler ger resonatorer, moddar, kuber och vapen, övervägande av samma level som portalens egen level - samt ev. någon enstaka högre och lägre. I övrigt kan man även få föremål som nycklar, kapslar och mediakuber.

Vid hack av en portal blir den varm, och har normalt en "cooldown" på 300 sekunder innan samma spelare kan hacka den igen. Efter fyra cooldowns är dock portalen utbränd ("burnout"), och kan ej hackas av denne spelare förrän 4 timmar efter första hacket av dessa fyra.

Ett exempel:

12:00 : - hack 1

 • cooldown

12:05 : - hack 2

 • cooldown

12:10 : - hack 3

 • cooldown

12:15 : - hack 4

 • burnout

16:00 : - hack 1

 • etc

Det finns motmedel mot både cooldown och burnout, i form av hackmoddar. Hackmoddar används ofts när en grupp agenter samlats för att bygga och hacka P8 (level 8-portaler), eftersom man då troligen vill få så många hack från dem, så fort som möjligt.

Glyph-hack

Om man gör long-press på knappen HACK PORTAL kommer ett litet "spel i spelet" fram, och man kan få lite extra prylar genom att framgångsrikt härma en sekvens av tecken ("glypher"). Detta sker på tid.

Man får item-bonus för varje glyph man lyckas med, och dessutom en extra tidsbonus om man sätter alla inom utsatt tid. Bonusen innebär att man får mer prylar från hacket, vilka visas i en bonusruta efter den normala utdelningen.

Vid "full pott" får man förutom en extra tidsbonus även en glyph-poäng ("Glyph Hack Points") registrerad. Till den finns en medalj "Translator" kopplad som avser hur många glyph-poäng man totalt har fått.

Portalens level avgör längden på glyph-sekvensen (och därmed full-pott-poängen), enligt:

P1 : 1 glyph, 1p

P2 : 2 glypher, 2p

P3, P4, P5 : 3 glypher, 4p

P6, P7 : 4 glypher, 8p

P8 : 5 glypher, 15p

Glypherna man skall härma är var och en kopplade till ord, och glyphsekvensen brukar bilda ett mer eller mindre kryptiskt uttryck. Dessa uttyck tycks ofta kunna ha med backstoryn att göra.

Exempel på sekvenser:

P8-glypher (femställiga):

 • SIMPLE -- TRUTH -- SHAPERS -- DESTROY -- CIVILIZATION
 • MIND -- BODY -- SOUL -- PURE -- HUMAN
 • LOSE -- SHAPERS -- MESSAGE -- GAIN -- CHAOS

P7, P6 (fyrställiga):

 • LESS -- TRUTH -- MORE -- CHAOS
 • BEGIN -- JOURNEY -- BREATHE -- XM
 • LIBERATE -- PORTAL -- XM -- TOGETHER

P3, P4, P5 (treställiga):

 • BEGIN -- NEW -- STRUGGLE
 • DISCOVER -- SHAPERS -- MESSAGE

...osv

I början brukar många hitta på egna namn för glypherna (streck -- fluga -- gubbe -- backe -- låda, etc. etc.), men det bästa sättet att lära sig glyph-hacka är definifivt att nöta in de riktiga orden! Take it from me.

Direktiv vid glyph-hack

Precis innan glyph-sekvensen kommer står det COMMAND CHANNEL OPEN på skärmen, och då har man chansen att ge några olika direktiv till portalen inför hacket.

Man kan dels be att få complex eller simple glyphs, vilket inte gör sekvensen i sig svårare eller lättare, men den går antingen extra fort (complex) eller extra långsamt (simple).

Man kan också be om more eller less, vilket syftar på antalet nycklar man önskar. more betyder "ge mig nyckel, även om jag redan skulle ha en i inventory, och ge mig helst mer än en!" (på detta sätt kan man ibland få två nycklar på ett enda hack). less betyder "ge mig ingen nyckel alls" (detta liknar HACK NO KEY-hacket som man kan göra utan att glypha).

Nyckeldirektiv

Man kan ge direktiv till portalen vid hack genom att göra longpress på den. Då får man (förutom FIRE XMP och DEPLOY) upp val för HACK (normalt hack) och HACK NO KEY (varvid man undanber sig att få någon nyckel alls). Det kan vara skönt ibland för att undvika att bli helt nerlusad med nycklar som man förr eller senare blir tvungen att sitta och slänga (tidsödande).

Vid glyph-hack kan man i ett visst läge också be om att få slippa nyckel, men även om att faktiskt få en nyckel trots att man redan har en. Och till och med att kunna få två nycklar på ett hack!! Detta är mycket bra då man samlar nycklar för att kunna göra många länkar till vissa portaler...

Föremål

Föremål får man i allmänhet genom att hacka portaler. Portaler tar ingen skada av att man hackar dem, och man kan hacka såväl det egna lagets portaler som motståndarnas, och även neutrala.

För en agents inventory finns det en maxgräns på 2000 items vid vilken man inte längre kan hacka. För att göra plats i sitt inventory kan man antingen:

 • använda föremålen
 • dela med sig till lagkamrater
 • släppa dem på marken
 • recycla (återvinna) dem

Varje sak man återvinner omvandlas till en liten mängd XM -- utom kuber som ger precis lika mycket som om man använt dem på normalt sätt. Att recycla ett antal kuber i ett svep är det snabbaste sättet att fylla sin XM-stapel till max!

Resonatorer (ressar)

En resonator är ett litet energipaket. De finns i olika storlekar (level 1-8), och brukar kallas R1, R2, R3 osv. En oskadad resonator innehåller energi motsvarande 1000 * levelXM. De används för att överta portaler till sin egen faction, och att vidare bygga upp dem så starkt som möjligt.

En resonator förlorar energi på i huvudsakligen två olika sätt:

 • fiendeattacker
 • decay

Decay innebär att de vittrar bort över tid, i form av en 15-procentig minskning varje dygn. Detta dagliga tapp sker vid ungefär den tid då portalen den sitter på ursprungligen togs i besittning (capture).

Om energinivån går ner till noll försvinner resonatorn. Om alla resonatorer på en portal dör, blir portalen neutral (grå) och ev. moddar på den försvinner helt enkelt. De länkar och fält som hölls uppe av portalen försvinner.

Moddar (modifierare)

Moddar förändrar en portals egenskaper, genom att t.ex. skydda den mot angrepp, eller förbättra deras egenskaper på andra sätt. De viktigaste typerna av moddar är s.k. försvarsmoddar och hackmoddar.
Moddar som är satta på en portal kan ej uppgraderas eller ersättas, som resonatorer kan. De sitter där tills portalen dör eller modden sprängs bort. Därför behöver man ofta tänka sig för litegrann så att man inte moddar sönder en portal -- så att man inte kan heatsinka eller multihacka en utbränd portal, trots att man är i desperat behov av t.ex. ytterligare en nyckel från den.

Hackmoddar hjälper agenter att kunna utvinna mer items (och snabbare) ur portalerna genom att hacka dem. Försvarsmoddar gör det besvärligare för en attackerare att skjuta ner en portal.

Försvarsmoddar

Sköldar reflekterar bort skada vid motståndares attacker. Force Amps och Turrets drainar motståndares XM när de råkar aktivera dem.

Sköldar

Sköldar finns i olika grader: common (grön färg, kallas CS), rare (lila färg, kallas RS) och very rare (rosa färg, kallas VRS). Det finns även en speciellt bra variant av VRS som också är rosa och heter AXA (sponsrad av något försäkringsbolag).

De olika sköldtyperna skyddar olika mycket, och är även olika svåra att få bort! AXA är då värst, eftersom de skyddar mest (80% mitigation) och sitter hårdast (man pratar om "stickiness" -- hur svårt det är att få bort en modd från portalen).

En portal kan som mest ha 95% mitigation mot skada, även om man sätter fyra AXA på den. Lite skada går alltså alltid igenom. Men är den väl sköldad kan det vara ganska lätt att "ladda emot" ett bra tag när någon attackerar.

Force Amps och Turrets (FA, T)

När man attackerar (eller öht interagerar med) en motståndarportal så fräser den ifrån litegrann och drainar en på XM, vilken kan vara lite besvärligt i längden eftersom man utan XM inte kan gra så mycket i spelet.

Dessa två olika moddar är tänkta att göra så att det svider extra mycket för en motståndare som försöker riva. Tanken är att öka risken för motståndaren att tvingas avbryta sin attack och fippla med Power Cubes eller skaffa XM på annat sätt.

Force Amp : Ökar styrkan i en portals inbyggda motattack med en faktor 1

Turret : Ökar frekvensen i en portals inbyggda motattack med en faktor 2

Precis som med hackmoddar finns ett schema av diminishing returns om man sätter flera av samma sort på en portal.

Hackmoddar

Hackmoddar är motmedel mot cooldown och burnout (se avnittet om att hacka portaler).

Heatsinks (HS) förkortar cooldown-tiden, medan Multihacks (MH) ger möjlighet till fler hack innan burnout. De finns båda i tre varianter, common (grön färg, kallas CHS/CMH), rare (lila färg, kallas RHS/RMH) och very rare (rosa färg, kallas VRHS/VRMH), där de bättre varianterna ger allt kortare cooldown resp. allt fler extra hack.

En heatsink (av vilken sort som helst) nollställer dessutom din personliga hackräknare så att du får fyra nya hack innan burnout på det sättet. Detta gäller dock bara för den person som deployade just denna HS, medan MH alltid ger fler hack till alla.

Precis som med försvarsmoddarna FA/T finns ett schema av diminishing returns om man sätter flera HS resp MH på en portal.

Exempel på extra hack med HS:

12:00 : - hack 1

 • cooldown 300s

12:05 : - hack 2

 • cooldown 300s

12:10 : - hack 3

 • cooldown 300s

12:15 : - hack 4

 • deploy RHS (-50% cooldown) samt gör ett nytt hack direkt!
 • hack 5

12:17:30 : - hack 6

 • cooldown 150s

12:20 : - hack 7

 • cooldown 150s

12:22:30 : - hack 8

burnout

16:00 : - hack 1

 • etc
Exempel på extra hack med MH:

12:00 : - hack 1 (av 4)

 • cooldown 300s

12:05 : - hack 2

 • cooldown 300s

12:10 : - hack 3

 • cooldown 300s

12:15 : - hack 4

 • deploy CMH (4 extra hack)
 • hack 5
 • cooldown 300s

12:20 : - hack 6

 • cooldown 300s

12:25 : - hack 7

 • cooldown 300s

12:30 : - hack 8

 • burnout

  16.00 : - hack 1 (av 8, MH sitter ju kvar...)

 • etc

Övriga moddar

Några andra moddar är

Link amps : Trots namnet förstärker den inga länkar mellan portaler, men ökar den möjliga längden på en länk som man kan gör från en portal (vilket normalt är 160 * medelresonatorlevel^4 meter). Anses ofta som "skräpmodd" och används ofta för att skräpa ner på motståndares hemportaler.

SoftBank Ultra Link (SBUL) : Sponsrad item, gör att en portal kan hålla mer än de normala 8 utåtgående länkarna (läs om länkar och fält).

Transmuter ITO- : Förändrar utfallet av hack från en portal så att man får offensiva items (vapen) istället för resonatorer och sköldar.

Transmuter ITO+ : Förändrar utfallet av hack från en portal så att man får defensiva items (resonatorer och sköldar) istället för vapen.

Vapen

De vapen som finns är huvudsakligen XMP (Exotic Matter Pulse Weapons, XMP, "Bomber", "Kanoner", "Bursters" - kärt barn, etc etc.) och Ultra Strikes (US), men även s.k. virus räknas dit.

Alla typer av vapen amvänds för att påverka portaler. XMP och US skadar bara motståndarlagets resonatorer och moddar, medan virus fungerar lite annorlunda.

Vid long pressFire kan man öka effekten av både XMP och US genom att tajma avfyrandet med den cirkel som börjar röra sig inåt mot ens avatar, och släppa knappen precis när den är i mitten. På så sätt kan man öka effekten av ett vapen med upp till 20% och ha en mycket större chans att få bort t.ex. en besvärlig motståndarsköld.

För varje användande av vapen går det åt lite XM från ens stapel, så det gäller att inte få slut på sådant heller när man skall ut och riva. Se till att ha med ett lagom antal Power Cubes!

XMP (bursters)

XMP finns som mycket annat i olika levels, och brukar kallas X1-X8, eller XMP 1-8 (ENL säger vanligen B1-8). De används till att spränga bort resonatorer och moddar från fiendeportaler. Som vanligt kan man endast använda föremål som har samma level som en själv (eller lägre). Det är därför det är svårt att göra riktig skada innan ca. Agent Access Level 7.

När en XMP löses ut orsakar den skada vid detonationsplatsen och i en cirkel runt denna plats. X8 når hela 168 mete r ut från centrum (man kan skada hela Gamla Stan om man står på Stortoget!), medan X1 endast når ca. 40 m. (och dessutom är mycket svagare).

Trivia: en del spelare gillar att reservera användningen av ordet "bomber" för endast X8!

Ultra Strike (US)

Ultra Strikes är vapen utan nämnvärd räckvidd, men som istället koncentrerar sin skada till en mindre punkt. Dessa är utmärkta (för att inte säga helt nödvändiga) när det gäller att avlägsna besvärliga moddar från motståndarportaler. Då ställer man sig exakt mitt på portalen (viktigt - det är ju på den moddarna sitter) och avfyrar dessa koncentrerade vapen tills de hemska sköldarna släppt, varvid man övergår till att mörsa på med bursters.
Man kan såklart också använda denna väldigt riktade attack till att prickskjuta ner resonatorer.

Virus

Virus finns i två smaker och används för att skifta alignment av en besatt portal (flipp).

 • De gröna kallas Jarvis, är virus även till namnet, och är uppkallade efter Roland Jarvis -- en person på ENL-sidan i sci-fi-backstoryn.
 • De blå har det mycket vackra namnet ADA Refactor efter ett slags väsen (RES), också från den bakomliggade storyn.

Vid användande behöver man ha ganska gott om XM (nivån beror på leveln hos portalen man ger sig på), och efter en liten animerad sekvens byter portalen från grönt till blått (eller tvärtom).

Vem äger alla resonatorer och moddar på portalen efter en sådan flipp?
 • Om en RES-agent flippar från grönt till blått blir vederbörande ägare till portalen och alla dess resonatorer och moddar.
  Detta är på ett slags kryphål från att man själv egentligen inte (samtidigt) kan ha mer än 1 r8, 1 r7, 2 r6 etc. per portal (se stycket om att bygga portaler), och är normalt det enda sättet att komma runt denna begränsning.
 • Om en RES-agent flippar från blått till grönt blir man naturligt nog inte ägare till portalen, dess resonatorer och ev. moddar (eftersom det vore skumt att äga motståndarportaler). Portalen och dess delar ser då istället ut att ägas av __JARVIS__ som kan betraktas som ett slags grön NPC i det här fallet. Om en ENL-agent flippar till blått ägs portalen istället av __ADA__ (en motsvarande, fast blå, NPC). När man ser detta ute i spelet ibland kan man alltså dra slutsatser om vad som har försiggått på platsen...

När en portal flippas blir den immun mot virus/refactor i en timme. Det kan ofta vara värt att vara noga med när man flippar, och dessutom lägga flipp-tidpunkter (både egna och andras) på minnet, så att man vet när möjligheten finns igen.

Nycklar

När man hackar en portal kan man bland andra föremål få en nyckel till portalen. En sådan kan användas till att bl.a.:

 • skapa en länk till portalen (se avsnittet om länkar och fält)
 • ladda upp portalens resonatorer på avstånd
 • titta på portalen och dess omgivning på avstånd

Om man redan har en nyckel synlig i sitt inventory kommer man icke att få en ny nyckel vid ett andra hack. Om man vill samla flera nycklar till en viss portal kan man göra något av följande:

 • Gömma nyckeln i en kapsel
 • Tillfälligt släppa nyckeln på marken (kan vara osäkert)
 • Vid själva hacket särskilt be om att få en nyckel trots att man redan har en (se hacka och avsnittet om direktiv vid glyph-hack).

Kapslar

En kapsel kan innehålla 100 items (och tar också själv upp en plats i inventory). De är mycket praktiska när man vill stuva undan saker i sitt eget inventory, eller byta många saker med andra agenter.

Det finns tre sorters kapslar:

Grå : Helt vanlig kapsel

Röd ("MUFG") : Sponsrad item. Kan ge viss ränta på items man har i den. Går ej att få tag i längre.

Nyckelkapsel : En särskild sorts kapsel som endast kan innehålla nycklar. Nycklar i dessa kapslar räknas ej till inventory, vilket frigör plats till viktiga saker som t.ex. bursters.

Nyckelkapslar är köpe-items.

Kuber (Power Cubes, PC)

Det finns normala kuber, och det finns Enhanced Cubes (fast ingen kallar dem så).

Normala kuber

Precis som många andra items så kommer dessa i olika levels, och brukar kallas PC1, PC2 etc, ända upp till PC8.
Kuber av denna typ innehåller lvl * 1000XM och används vid behov för att fylla på sin XM-stapel. Antingen aktiverar man dem en i taget med USE, eller (snabbare!) recyclar flera åt gången och tillgodogör sig sålunda deras XM-innehåll.

Specialkuber (sponsrade items)

Dessa finns det just nu två olika av, men de skiljer sig bara till namnet (Lawson VS Circle-K).

De ger båda en en tillfälligt rejält ökad XM-stapel, till dess man använt den XM som finns däri. Då återgår ens stapel till sin normala maxnivå. Skall man göra vissa saker (t.ex. spränga jobbiga motståndarportaler eller ladda emot vid en riktigt svår attack) är det skönt att använda några sådana här.

Media

Mediakuber får man rätt sällan numera. De innehåller en film (som alltid finns på youtube också) om någon ny twist eller så i sci-fi-storyn. Eller blänkare eller reportage om något globalt Ingress-event.

Powerups

Powerups är köpe-items från Ingress store.

Fracker : Ett slags doping för portaler när det gäller att hacka dem. Under 10 minuter (eller 150 hack, vilket som nu kommer först) får man dubbel utdelning av items för varje hack man gör.

Beacon : Ett slags flagga eller badge som man kan sätta på en portal för att signalera "HÄR ÄR VI" (eller något annat). Det finns beacons för vardera faction (RES/ENL), och en del andra symboler som man kanske tycker passar.

Länkar och fält

Länkar

En länk kan av en agent göras mellan två portaler under följande omständigheter:

 • Båda portalerna ägs av agentens faction
 • Båda portalerna är fulldeployade
 • Agenten har den ena portalen inom sin aktionsradie
 • Agenten har i sitt inventory en nyckel till den andra portalen
 • Agenten har tillräcklig mängd XM i sin stapel
 • Ingen länk (vare sig bå eller grön) korsar vägen mellan de två portalerna
 • Avståndet mellan portalerna är inte för stort (max länkavstånd beror både på portal- och -- när det gäller större avstånd -- agentlevel, och kan ytterligare förlängas genom Link Amps)
 • Utgångsportalen har ännu inte uppnått maxantalet för utgående länkar (normalt 8, men kan utökas med modden Softbank Ultra Link)

Ordspråket think before you link är ganska bra.
En ogenomtänkt länkning kan vara ganska problematisk. Generellt sett vill man undvika s.k. YOLO-länkar, eftersom de oftast bara kommer att vara i vägen för mer genomtänkta projekt. Råkar man göra en sådan får man hoppas att någon motståndare strax river den ena portalen så att länken går ner. Ett alternativ är att man flippar ner sin egen länk med ett virus...

Fält

Ett fält är när länkar görs mellan tre portaler så att en innesluten yta bildas. Man vill del göra så många fält sm möjligt, men helst också så stora som möjligt.

När man gör ett fält över ett område sägs det att man råder över alla de Mind Units (MU) som finns under fältet. MU är inte en direkt motsvarighet till antalet människor, men... nästan. Målet är alltså att fälta in så många MU som möjligt. Fält över tättbebyggda områden get avsevärt mycker mer än lika stora fält över glesbygd (eller över hav).

Riktigt stora fält kallas BAF (Big Ass Field) och kan ibland fånga flera miljoner MU i flera lager. Sådana operationer brukar behöva planeras i många veckor och ha många inblandade personer, med olika roller, i flera länder.