logo

Petter Envall

Notes
2017

November

Ingress Info

2017-11-22

Ingress utkämpas mellan två lag (factions): The Enlightenment (ENL) - gröna och The Resistance (RES)...

(
  • ingress
)