logo

Petter Envall

Notes
2015
May
13
vader

Väder

(
  • väder
  • dikt
  • sverige
  • weather
  • poem
  • sweden
  • rimsmide
  • alf
  • henriksson
)
2015-05-13

Rimsmide

Ett jävla väder rasar
i detta jävla land
för alla jävla masar
på Siljans jävla strand.
Varenda jävla skåning
i Malmös jävla hus
har stängt sin jävla våning
för stormens jävla sus.
I Smålands jävla städer
och Lapplands jävla fjäll
är det ett jävla väder
i denna jävla kväll.
Alf Henriksson