Petter Envall

〈 Back

Väder

May 13, 2015

Rimsmide

Ett jävla väder rasar
i detta jävla land
för alla jävla masar
på Siljans jävla strand.
Varenda jävla skåning
i Malmös jävla hus
har stängt sin jävla våning
för stormens jävla sus.
I Smålands jävla städer
och Lapplands jävla fjäll
är det ett jävla väder
i denna jävla kväll.
Alf Henriksson